bolier architecten

Architectenbureau in Breda


Bolier Architecten is een kleinschalig bureau gespecialiseerd in duurzaam (ver)bouwen en renoveren van woningen. Dat is niet duur of ingewikkeld. Wij maken duurzaam bouwen betaalbaar en voor iedereen mogelijk. We maken duurzame keuzes inzichtelijk, we verbinden, verrassen en inspireren.

Wij ontwerpen...

Duurzaam wonen voor iedereen

Iedereen verdient een fijne plek om te wonen. Een plek waar je je prettig voelt, die je beschermt en die comfort biedt. Een plek die het beste in je naar boven haalt en waar je je thuis voelt.


Bolier Architecten richt zich op het ontwerpen van gezonde leefomgevingen. Gezond voor mens én dier. Gezond voor nu én later. Wij ontwerpen gebouwen die een positieve bijdrage leveren aan ons ecosysteem. Omdat onze toekomst daarvan afhankelijk is.


De toepassing van biobased bouwmaterialen draagt bij aan een gezond binnenklimaat én past bij een circulaire en toekomstbestendige manier van bouwen.

Integraal ontwerpen

Twee weten meer dan één: samen bereik je altijd meer. Respect en vertrouwen tussen de betrokken partijen is de sleutel tot een geslaagd project. Zo geeft de opdrachtgever aan de architect het vertrouwen om het ontwerpproces te leiden en heeft de architect respect voor de wensen en het buget van de opdrachtgever.


Een gebouw ontwerpen is meer dan de vormgeving bepalen. De architect heeft de rol van regisseur en doet er goed aan om, afhankelijk van de complexiteit van de opgave, in vroeg stadium de nodige aanvullende expertises in te schakelen. Specialisten hebben zo nog veel invloed op het ontwerpproces waardoor een integraal ontwerp mogelijk is. Aan de architect de taak het ontwerpproces te begeleiden en alle aspecten in een totaalconcept in te passen. Door nauw samen te werken met adviseurs en aangrenzende disciplines (constructeur, installatieadviseur, interieurontwerper, landschapsarchitect, etc...) kunnen deze aspecten elkaar versterken en worden compromissen die afbreuk doen aan het ontwerp voorkomen.

Gezond ontwerpen

Een aantal ontwerpuitgangspunten zijn essentieel voor een gezond gebouw. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van natuurlijk daglicht en uitzicht op de gemoedstoestand van de gebruikers.


Materialen hebben ook een grote invloed op de kwaliteit van het binnenklimaat. De keuze van materialen waarmee gebouwd wordt is dus erg belangrijk. Dit bepaalt niet alleen de 'look and feel' van een ruimte maar bijvoorbeeld ook:


  • De warmteaccumulatie van het gebouw (mogelijkheid om warmte op te slaan in massa)
  • Het vochtregulerend vermogen (de mate waarin materialen vocht opnemen en afstaan)
  • Luchtkwaliteit (materialen scheiden gassen uit die ingeademd worden)


Daarnaast speelt het bouwfysisch concept een belangrijke rol. Met betrekking tot energiezuinigheid is luchtdicht bouwen erg belangrijk. Dampopen bouwen en goede ventilatie verdienen daardoor extra aandacht om een gezond binnenklimaat te kunnen waarborgen.

Energiezuinig ontwerpen

Comfortabel wonen zonder hoge energierekening begint met het beperken van de energiebehoefte. Het gebouwontwerp speelt hierin een belangrijke rol. Door compact te bouwen en goed te isoleren kan warmteverlies beperkt worden. Goede oriëntatie van de ruimtes en het toepassen van vaste overstekken verkleinen het risico op oververhitting. Het is dus erg belangrijk deze uitgangpunten al in de eerste ontwerpfase mee te nemen. 


Een goed ontwerp beperkt de noodzaak van dure installaties. Door de benodigde energie duurzaam op te wekken is het mogelijk een energieneutrale of zelf energiepositieve woning te realiseren.

Toekomstgericht

ontwerpen

Bouwen is niet langer een lineair proces. Voor een duurzame toekomst voor de mens op deze planeet is het noodzakelijk onze activiteiten te beschouwen als onderdeel van een ecosysteem. Een evenwicht in het ecosysteem, dat de draagkracht van onze populatie bepaalt, bestaat uit gesloten kringlopen. We moeten een gebouw dus ook altijd beschouwen als onderdeel van een gesloten kringloop. Bij het circulair ontwerpen van gebouwen moet je bijvoorbeeld denken:


  • toepassen van houtbouw en biobased materialen (ecologisch, snel hernieuwbaar)
  • toepassen van gebruikte en herbruikbare materialen
  • lijm en kitloos detailleren om materialen eenvoudig te kunnen scheiden
  • levenscyclus per bouwdeel bepalen
  • flexibel ruimtegebruik
  • toekomstscenario's opstellen (en je daarbij realiseren dat je de toekomst niet altijd kan voorspellen...)
  • Documenteren en digitaliseren van gebouwdata 

"Ik geloof in een persoonlijke aanpak op basis van respect en vertrouwen. Goede communicatie staat daarbij centraal. Mijn doel is het creëren van een gezonde, duurzame leefomgeving door middel van moderne, concrete en betaalbare architectuur."


Daan Bolier - Architect

Contact

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak of advies. Vul het formulier hiernaast in, stuur een email naar info@bolierarchitecten.nl of bel direct!

 
 
 
 
unsplash